Wolność pod lupą

Co Polacy sądzą na temat idei wolnościowych? Sprawdźmy to!

Logo Wolność pod Lupą

O projekcie

Wolność pod lupą to inicjatywa mająca na celu gruntowne przebadanie opinii polskiego społeczeństwa na temat poglądów i postulatów wolnościowych. Projekt zakłada przeprowadzenie sondażu metodą telefoniczną na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków zróżnicowanej ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zatrudnienie i wykształcenie.

Czego zamierzamy się dowiedzieć dzięki badaniu?

  1. Jak wiele jest w Polsce osób o poglądach libertariańskich lub liberalnych.
  2. W których grupach społecznych poglądy wolnościowe są najpopularniejsze.
  3. Które z postulatów wolnościowych mają największe poparcie w społeczeństwie.

Nasz zespół merytoryczno-naukowy opracował kwestionariusz ankiety, za pomocą której zostanie przeprowadzony sondaż. Po zdobyciu niezbędnych środków zlecimy przeprowadzenie badania wyspecjalizowanej firmie sondażowej. Następnie na podstawie otrzymanych wyników przeanalizujemy postawy i opinie społeczeństwa oraz sformułujemy wnioski. Uważamy, iż raport, w którym badane są zarówno opinie społeczne, jak i ich możliwe źródła, może mieć znaczący wpływ na przyszłość polskiego ruchu liberalnego.

Kim jesteśmy?

Inicjatorem i głównym realizatorem projektu Wolność pod lupą jest Stowarzyszenie Libertariańskie.

Stowarzyszenie Libertariańskie to inicjatywa osób ceniących niezależność. Naszym celem jest promocja wolności i wartości libertariańskich.

Jesteśmy zwolennikami poglądu, że swoboda ludzkiego działania powinna być ograniczona wyłącznie wolnością drugiego człowieka. Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. Zajmujemy się promocją naszych idei na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

Organizujemy również konferencje, na których uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z ideami libertarianizmu. Pierwsza z nich odbyła się 16 czerwca 2013 roku.

Zachęcamy do współuczestnictwa w działalności, jesteśmy zawsze otwarci na świeże pomysły i inicjatywy. Organizujemy też regularne spotkania, na których planujemy nowe działania. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz pomóc nam w popularyzacji naszych idei i masz na to dobry pomysł! Napisz do nas maila na adres kontakt@slib.pl.

Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w sierpniu 2013 roku.

Dlaczego warto nas wesprzeć?

Naszym podstawowym celem i misją naszych organizacji jest wzrost wolności gospodarczej i osobistej w Polsce. Żeby to osiągnąć, skupiamy się na promocji filozofii libertariańskiej i liberalnej w społeczeństwie. Nie jesteśmy jednak w stanie dokonać tego skutecznie bez wiedzy na temat preferencji ideowych poszczególnych grup społecznych. Na ten moment trudno oszacować skuteczność dotarcia do niektórych środowisk, nie znając ich opinii na temat propagowanych przez nas poglądów – a już na pewno trudno o wyższą efektywność takich działań.

Zrozumienie postaw, jakie względem postulatów wolnościowych żywi społeczeństwo, znacznie wpłynie na rozwój polskiego ruchu liberalnego – przeprowadzenie takiego badania wspomoże cele wszystkich grup liberalnych w kraju. Nasz projekt może stanowić swoisty drogowskaz przy strategicznym dotarciu projektowym do poszczególnych grup społecznych.

Możesz dołożyć do tego swoją cegiełkę i przyczynić się do wzrostu skuteczności ruchu liberalnego w Polsce, a dzięki temu pośrednio wzrostu wolności.

Na co zbieramy?

Funduszy potrzebujemy na opłacenie usługi wykonania sondażu w profesjonalnej firmie specjalizującej się w badaniach opinii społecznej oraz na honoraria dla autorów kwestionariusza ankietowego i opracowania wyników.

Przewidzieliśmy dwa progi zbiórki.

Ile potrzebujemy?

CEL 1 — 40 000 zł — minimum niezbędne, aby projekt został zrealizowany. Obejmuje zlecenie wykonania sondażu wybranej firmie sondażowej i honoraria dla autorów raportu.

CEL 2 — 70 000 zł — umożliwia nam to zrealizowanie badania ilościowego, a także przeprowadzenie badania jakościowego metodą zogniskowanych wywiadów grupowych. Każda złotówka ponad ten próg zostanie przeznaczona na dodatkowe, nieprzewidziane przez nas koszty oraz na cele statutowe Stowarzyszenia Libertariańskiego i wynagrodzenia osób realizujących projekt.

W razie nieprzekroczenia pierwszego progu zebrana kwota zostanie wydana na realizację badania w okrojonej wersji, przy mniejszej dokładności statystycznej lub zachowana do czasu uzyskania potrzebnych funduszy z innych źródeł.

Nagrody dla darczyńców

1 zł lub więcej – bez nagrody

20 zł lub więcej – umieszczenie imienia i nazwiska na liście darczyńców na stronie internetowej SL po zakończeniu zbiórki

100 zł lub więcej – umieszczenie imienia i nazwiska na liście darczyńców w raporcie z wynikami badań

500 zł lub więcej – egzemplarz raportu w wersji elektronicznej ze specjalną dedykacją od organizatorów projektu + paczka e-booków wydanych przez Stowarzyszenie Libertariańskie

1000 zł lub więcej – umieszczenie loga firmy na stronie internetowej zbiórki oraz w finalnym opracowaniu w wersji elektronicznej i, jeśli starczy na to środków, drukowanej*

5000 zł lub więcej – ogłoszenie firmy jednym z głównych sponsorów projektu, promocja za pomocą wszelkich dostępnych kanałów SL, możliwość uczestnictwa w konferencji prasowej prezentującej raport, o ile zostanie taka zorganizowana*

20 000 zł lub więcej – ogłoszenie firmy jednym z głównych sponsorów projektu, promocja za pomocą wszelkich dostępnych kanałów SL, wcześniejszy dostęp do wyników badań (w formie surowych danych) i przedpremierowa wersja raportu, możliwość uczestnictwa w konferencji prasowej prezentującej raport, o ile zostanie taka zorganizowana*

*Oferta promocji, umieszczenia loga i udziału w konferencji prasowej nie dotyczy partii/ugrupowań politycznych, polityków i instytucji publicznych. Stowarzyszenie Libertariańskie, z uwagi na apolityczny charakter projektu i samego stowarzyszenia, nie może udzielać poparcia żadnej inicjatywie politycznej.

Wesprzyj projekt

Dokonując wpłaty, akceptujesz naszą politykę prywatności.
Zebraliśmy: 40 340 zł

Harmonogram

30.04.2022 – planowana data zakończenia zbiórki

31.12.2022 – planowany termin zakończenia realizacji projektu

Nasz zespół

Marcin Chmielowski

Marcin Chmielowski

Koordynator zespołu badawczego
Politolog, doktor filozofii, absolwent podyplomowych studiów z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Wiedzę teoretyczną pogłębiał podczas wizyt w Mises Institute i Austrian Economic Center, a praktyki uczył się od Lithuanian Free Market Institute, Grassroots Leadership Academy i Atlas Network. Zajmuje się historią myśli libertariańskiej i filozofią polityki, jest też mówcą, publicystą, scenarzystą i reżyserem form dokumentalnych.

Karol Sobiecki

Karol Sobiecki

Koordynator projektu
Libertarianin, działacz wolnościowy, koordynator Centrum Analiz Stowarzyszenia Libertariańskiego. W przeszłości poeta, bloger, copywriter, publicysta i dziennikarz internetowy piszący dla kilkunastu mniejszych portali internetowych oraz gazet studenckich. Samouk zafascynowany naukami społecznymi, filozofią i ciekawostkami z różnych dziedzin. Zapalony podróżnik planujący zwiedzić wszystkie kraje świata.

Radosław Marzęcki

Radosław Marzęcki

Konsultant zewnętrzny
Dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, politolog i socjolog, prowadzi badania nad kulturą polityczną oraz wzorami partycypacji politycznej młodzieży. W listopadzie 2020 roku, nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar, ukazała się jego książka Pierwsze pokolenia wolności

Krzysztof Moszyński

Krzysztof Moszyński

Fundraiser
Absolwent japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz KP w Szkole Biznesu ASBiRO, stypendysta Kyoto University of Education, stażysta Center for the Study of Economic Liberty na Arizona State University; tłumacz, lektor i szkoleniowiec. Członek Stowarzyszenia Libertariańskiego; współpracował również z organizacjami takimi jak Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, Centrum Kapitalizmu oraz Instytut Misesa. Jego zainteresowania obejmują praktyczną psychologię, filozofię i japońską ceremonię herbaty.

Witold Sokała

Witold Sokała

Członek zespołu badawczego
Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewodniczący Rady Fundacji Po.Int, publicysta „Nowej Konfederacji”. Członek krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek honorowy Stowarzyszenia Libertariańskiego oraz współtwórca internetowej Libs.TV. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, stopień doktora nauk o polityce uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Autor licznych publikacji naukowych z dziedziny politologii i bezpieczeństwa.

Kris Kaleta

Kris Kaleta

Członek zespołu badawczego
Podróżnik i publicysta. Badacz mediów cyfrowych, interesujący się w szczególności historią polskiej myśli wolnościowej i wirtualnymi społecznościami w kontekście cyfrowej socjologii i politologii. Doświadczony strateg komunikacji cyfrowej. Absolwent nauk politycznych, społecznych, ekonomicznych i stosunków międzynarodowych na uniwersytetach w Krakowie, Porto i Leicester. Ukończył również magisterium na Uniwersytecie Londyńskim. Obecnie doktorant na kierunku Cyfrowych Nauk Politycznych Uniwersytetu Metropolitarnego w Manchesterze.

Bartosz Chytryk

Bartosz Chytryk

Członek zespołu badawczego
Student Socjologii II stopnia, licencjat tego samego kierunku. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń. Wszechstronnie zaangażowany i zainteresowany każdą dziedziną życia. Zawodowo planujący zajmować się badaniami społecznymi. W życiu chodzi mu o coś więcej niż przeżycie.

Bartosz Dziewa

Bartosz Dziewa

Korektor
Libertariański działacz i publicysta, tłumacz wolnościowych tekstów. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Libertariańskiego. Wielbiciel muzyki, filmu, literatury oraz gier planszowych i karcianych – ma na koncie kilka osiągnięć na turniejowej scenie Magic: The Gathering. Zawodowo udziela indywidualnych lekcji matematyki.

Jędrzej Parzuchowski

Jędrzej Parzuchowski

Copywriter
Programista i rzecznik Stowarzyszenia Libertariańskiego, studiował informatykę i ekonometrię oraz prawo. Zainteresowany w szczególności etyczną problematyką doktryn polityczno-prawnych, jak również ekonomią i historią. Ponadto amatorsko i hobbystycznie grafik komputerowy, biegacz, majsterkowicz i bloger kulinarny.

Partnerzy

Głównym partnerem projektu jest Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości.

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości została założona w 2012 roku. Jej misją jest kształcenie nowego pokolenia liderów poprzez oferowanie im wiedzy i umiejętności niezbędnych w rozwoju zawodowym i w urzeczywistnianiu idei wolnego społeczeństwa. Realizacja misji odbywa się poprzez zaangażowanie Fundacji w działania edukacyjne i popularyzujące ideę wolnego rynku oraz idee klasycznego liberalizmu i libertarianizmu.

Głównym sponsorem projektu jest Fundacja Wolności Gospodarczej.

Misją Fundacji Wolności Gospodarczej jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Skontaktować się z nami można pod tym adresem: wolnosc.podlupa@slib.pl